W dniu 2 września 2018 r. w Porażu rolnicy gminy Zagórz uroczyście obchodzili tegoroczne Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto o godz. 13.00 w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu Mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy Domu Strażaka, na którym odbyły się oficjalne uroczystości. Po powitaniu zaproszonych gości Gospodarz Dożynek – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości, a w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. Starostowie dożynek – Barbara i Zdzisław Urbanowie w imieniu rolników złożyli na ręce Burmistrza, upieczony z tegorocznych zbiorów chleb – symbol pracy rolnika. Gospodarz gminy symbolicznie podzielił się nim z zebranymi na placu dożynkowym. Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych z poszczególnych Sołectw.