CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Zmartwychwstały Chrystus wychodząc z grobu wkroczył w życie każdego z nas z niezwykłym i radosnym przesłaniem, że koniec naszego kruchego, pełnego słabości i ograniczoności ziemskiego życia jest początkiem przemienionego życia, które nie będzie mieć końca. Zmartwychwstanie Jezusa jest obietnicą i gwarancją życia wiecznego, co św. Paweł Apostoł wyraził słowami: „W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1Kor 15, 22).

Dzieląc się tym radosnym przesłaniem pragniemy życzyć, by Zmartwychwstały Chrystus błogosławił wszelkim zamierzeniom, umacniał wiarę, nadzieję i miłość oraz dodawał sił do pokonywania trudów ziemskiej wędrówki do Domu Ojca, gdzie czekają na nas nasi bliscy  cieszący się już życiem wiecznym.

Życzymy też, byśmy byli świadectwem ZMARTWYCHWSTANIA, by nasze serca i dłonie były pustym grobem, z którego wychodzić będzie Zmartwychwstały Chrystus do spotykanych na drogach naszego życia  ze swą miłością, dobrem i miłosierdziem.

Fotorelacja