Sie 19 2012

Rekolekcje dla chłopców

005szkola_gen3W dniach od 13 do  19 sierpnia odbyła się szkoła gen3 (dżen3 – od generazione nuova – nowe pokolenie młodych, którzy chcą żyć dla Jezusa) w ramach Mariapoli wakacje. W tym roku uczestnicy rekolekcji spali w „nietypowych warunkach” – namiotach harcerskich. Chłopcy w wieku gimnazjalno – licealnym swoje osobiste spotkanie z Bogiem przeżyli w Zembrzycach. Młodzi geny budowali swoją duchową więź z Chrystusem poprzez codzienne rozważania, na których uczyli się widzieć Jezusa w bliźnich. Nieodłącznym elementem szkoły gen jest sport. Tak było również i teraz. Turniej piłki nożnej, wycieczka w góry, oraz wspólna pielgrzymka do Sanktuarium – to tylko niektóre atrakcje, które czekały na młodzież podczas tegorocznych rekolekcji.

Geny chętnie brali udział w pomocy swoim młodszym kolegom i koleżankom, dbając o to by również oni spędzili miło i przyjemnie czas swoich rekolekcji. Tradycją szkoły gen jest konkurs uczynków miłości. Podczas tegorocznej szkoły gen młodzież została podzielona na cztery grupy. Każdy z zespołów miał swojego patrona. Duchowymi opiekunami genów byli ich rówieśnicy, którzy swoim życiem pokazali, że można być blisko Boga.

Miniony tydzień był dla uczestników rekolekcji okazją do wypełniania w praktyce tego co mogli usłyszeć podczas spotkań.

W rekolekcjach tych wzięli udział również chłopcy z naszej parafii.

 

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Zagórzu za dofinansowanie tej inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.