Cze 24 2015

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

AK 201520 czerwca br. w duchowej stolicy narodu na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej. Nie mogło nas tam zabraknąć. Do Częstochowy dotarliśmy o wschodzie Słońca, by zdążyć na Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 5 30 . Po odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej uczestniczyliśmy we mszy św. w Kaplicy. Drogę Krzyżową na wałach Jasnogórskich z naszym czynnym udziałem prowadzili członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu sanockiego. Nabożeństwo to zakończyliśmy pod pomnikiem św. Jana Pawła II litanią do naszego świętego papieża.

 Litania do Jana Pawła II według Kard. Josepha Ratzingera – Ojca Świętego Benedykta XVI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,

Pielgrzymie niosący Prawdę,

Pielgrzymie dialogu,

Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,

Pasterzu dziennikarzy,

Pasterzu podróżników,

Pasterzu artystów,

Pasterzu sportowców,

Pasterzu pracujących i bezrobotnych,

Pasterzu Polaków,

Pasterzu całego świata,

Przyjacielu dzieci, módl się za nami,

Wielki Przyjacielu młodzieży,

Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,

Wzorze pracowitości,

Wzorze pokory,

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,

Pociecho niepełnosprawnych,

Pociecho porzuconych i osieroconych,

Pociecho umierających,

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami

Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,

Orędowniku pokoju, .

Orędowniku cywilizacji miłości,

Orędowniku sprawiedliwości społecznej,

Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,

Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,

Nauczycielu patriotyzmu,

Nauczycielu ekumenizmu,

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami

Obrońco godności każdego człowieka

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

(Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005r

 

Następnie członkowie AK i sympatycy udali się do katedry częstochowskiej na spotkanie, gdzie wszystkich powitali ks. Abp Wacław Depoordynariusz częstochowskiks. bp Marek SolarczykAsystent Krajowy Akcji Katolickiej oraz pani Halina Szydełko Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.   Z katedry manifestacja wiary ruszyła Alejami Najświętszej Maryi Panny  na Jasną Górę. W galerii zdjęcia z tego przemarszu. Uroczysta msza św. na szczycie jasnogórskim zakończyła ogólnopolską pielgrzymkę AK. Na ostatnim zdjęciu w koncelebrze wprawni obserwatorzy wypatrzą ks. Stanisława.

K.G.