Duszpasterstwo

Kapłani

Proboszczowie Maciej 1441 Wawrzyniec 1480 Stanisław Samson 1481 Mikołaj od 1482 Jan 1503-1508 Maciej od 1508 (?) Jan 1520-1535 Stanisław Tarnawski 1536-1552 Andrzej z Pilzna mianowany 21.05.1563 Feliks Borkowski 1583 Maciej Umiastkowski 1591 Zachariasz Farurey 1612-1615 Jan Michocin od 1615 Jan Rutecki 1623-1624 Jan Czechowicz 1624-1637 Adam Sursikowicz 1637-1640 Adam Podalski 1641-1644 Adam Stocki 1644 …

Grupy apostolskie

Rada duszpasterska Jak w każdej parafii tak i w naszej istnieje i działa Rada Parafialna. Skupia ona wybrane osoby ze społeczności parafialnej, której są oni godnymi reprezentantami. Całą rada parafialna jest „prawą ręką” Księdza Proboszcza. Wraz z nim ustala różne zamierzenia dotyczące życia parafii i sprawuje odpowiedni nadzór nad powziętymi przedsięwzięciami dotyczącymi parafii w jej …