Liczba wiernych: ok. 1500

 

Kościoły filialne:

Mokre, pw. Miłosierdzia Bożego

Morochów, pw. św. Jana z Dukli

 

Terytorium:

Poraż – 1220, Mokre – 120, Morochów – 160