Powrót do Ogłoszenia

Intencje Mszy świętej

Godziny Mszy świętych:

 

Kościół parafialny:

Niedziele i Święta: 7.30  9.00 11.00

W okresie wakacji (niedziela): 7.30  ♦ 11.00

Dzień powszedni: 17.00 (18.00 – lato)

Roraty: 6.30

Mokre – niedziela i święta – 8.45

Morochów – niedziela i święta – 10.00

 

II Tydzień Zwykły  (15. 01 – 21. 01. 2018)

Poniedziałek:

1) + Jan Latusek (greg.)

2) + Halina Solon

Wtorek: 

1) + Jan Latusek (greg.)

2) + Albina Latusek

Środa: 

1) + Jan Latusek (greg.)

2) + Albina Latusek

Czwartek:

1) + Jan Latusek (greg.)

2) + Albina Latusek

Piątek:

1) + Jan Latusek (greg.)

2)  + Albina Latusek

Sobota: 

1) + Jan Latusek (greg.)

2) + Albina Latusek

Niedziela:

7.30  + Jan Latusek (greg.)

9.00  + Władysława Maciejowska

11.00 Za parafian

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na styczeń 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.