Powrót do Duszpasterstwo

Grupy apostolskie

Rada duszpasterska

Jak w każdej parafii tak i w naszej istnieje i działa Rada Parafialna. Skupia ona wybrane osoby ze społeczności parafialnej, której są oni godnymi reprezentantami. Całą rada parafialna jest „prawą ręką” Księdza Proboszcza. Wraz z nim ustala różne zamierzenia dotyczące życia parafii i sprawuje odpowiedni nadzór nad powziętymi przedsięwzięciami dotyczącymi parafii w jej sferze materialnej.

Na mocy uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej z 1 stycznia 2000 r., w naszej parafii została zatwierdzona Rada Parafialna w następującym składzie: osoby należące wcześniej do Rady:  Paszkiewicz Eugeniusz, Maciejowski  Tadeusz, Perkołup Roman, Kucharski Wiesław, Czech Zdzisław, Owsiany Henryk, oraz nowo powołane osoby: Bryndza Krzysztof, Łuc Czesław, Latusek Mateusz, Mołczan Jan.

Akcja Katolicka

Grupa 13 osób stanowi zasadniczy trzon parafialnej Akcji Katolickiej. Podejmuje ona różne inicjatywy na terenie parafii. Stanowi pewnego rodzaju ewangeliczny zakwas, który ma obejmować swoim działaniem coraz szersze kręgi osób. Działalność praktyczną członkowie Akcji Katolickiej oceniają i umacniają na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych i uczestnictwie w Adoracji Eucharystycznej.

Róże Różańcowe

Przy naszej parafii istnieje 15 Róż Żywego Różańca, każde kółko tworzy 20 osób. Członkowie Żywego Różańca cieszą się wieloma korzyściami i przywilejami. Każdego dnia odmawiają jeden dziesiątek Różańca. W każdą niedzielę miesiąca przed Mszą świętą o godz. 11.00 prowadzą wspólny Różaniec w kościele. W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszach św. jest spotkanie modlitewne, zmiana tajemnic i intencji, w których odmawia się tajemnice w najbliższym miesiącu.

Ministranci

Ministranci naszej parafii to wspólnota około 30 chłopców w wieku od ośmiu do osiemnastu lat. Są to chłopcy pełni młodzieńczego zapału i ducha, zawsze gotowi do niesienia pomocy, radośni. Chwalą Pana Boga swoją młodością.

Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw.
Ministranci spotykają się regularnie w każdy czwartek.