Dyżury w poszczególne dni tygodnia:

Poniedziałek i czwartek GRUPA 1

Wtorek i piątek GRUPA 2

Środa i sobota GRUPA 3

Dla uporządkowania służby niedzielnej poniżej zamieszczone są grafiki według grup. 

GRAFIK GRUPA 1

GRAFIK GRUPA 2

GRAFIK GRUPA 3