MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją”.

Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

aby myśli moje były przy Tobie,

aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY  ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach

przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.